Đang tải... Vui lòng chờ...

2 bộ sản phẩm Tâm Phúc Trà và Bạch Ngọc Trà được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2016

In văn bản